• 1 Đàm Cường
  • 2 Hùng Mario
  • 3 Đỗ Văn Tới
  • 4 Kien Van
  • 5 duongndd
  • 1 Tim Lai Bâu Trơi
  • 2 Vũ Đình Cử
  • 3 Thích Đủ Thứ
  • 4 Thích Đủ Thứ
  • 5 Sơn Hải
Tài khoản #3600

● acc cực víp, khung thách đấu, 250v ngọc 3....liên hệ để biết thêm về acc
● Rank: Cao Thủ
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Cao Thủ
● acc cực víp, khung thách đấu, 250v ngọc 3....liên hệ để biết thêm về acc
● Tướng: 76
● Ngọc: 90
● Skin: 114

12.500.000đ
10.000.000đ MUA NGAY

Tài khoản #4055

● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Rank: Vàng II
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng II
● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Tướng: 28
● Ngọc: 90
● Skin: 22

280.000đ MUA NGAY

Tài khoản #4054

● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Rank: Kim Cương V
● Ngọc: 81
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương V
● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Tướng: 31
● Ngọc: 81
● Skin: 17

315.000đ MUA NGAY

Tài khoản #3824

● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Rank: Chưa Rank
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Tướng: 30
● Ngọc: 90
● Skin: 22

385.000đ MUA NGAY

Tài khoản #3823

● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Tướng: 30
● Ngọc: 90
● Skin: 21

385.000đ MUA NGAY

Tài khoản #3822

● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Rank: Vàng I
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng I
● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Tướng: 35
● Ngọc: 90
● Skin: 21

420.000đ MUA NGAY

Tài khoản #3821

● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Tướng: 25
● Ngọc: 90
● Skin: 12

280.000đ MUA NGAY

Tài khoản #3818

● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Rank: Vàng I
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng I
● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Tướng: 31
● Ngọc: 90
● Skin: 21

350.000đ MUA NGAY

Tài khoản #3813

● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Rank: Bạch Kim III
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim III
● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Tướng: 31
● Ngọc: 90
● Skin: 24

420.000đ MUA NGAY

Tài khoản #3807

● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Rank: Bạch Kim V
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim V
● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Tướng: 31
● Ngọc: 90
● Skin: 18

350.000đ MUA NGAY

Tài khoản #3806

● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Rank: Chưa Rank
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Tướng: 24
● Ngọc: 90
● Skin: 26

350.000đ MUA NGAY

Tài khoản #3805

● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Rank: Bạch Kim IV
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● acc trắng thong tin mua xong bảo mật
● Tướng: 27
● Ngọc: 90
● Skin: 13

280.000đ MUA NGAY