Vòng quay kim cương 25k

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tên Thời Gian Kim Cương
Dũng Alexander 2 phút trước 11.999 Kim Cương
Huong Ko 3 phút trước 470 Kim Cương
Tài Kuroko 4 phút trước 50 Kim Cương
Tinh La 4 phút trước 470 Kim Cương
Trần Minh Quân 6 phút trước 50 Kim Cương
Dương Hoàng Đông 7 phút trước 3000 Kim Cương
Bùi Tiến 8 phút trước 250 Kim Cương
Phung Luu 8 phút trước 470 Kim Cương
Lý Hồng Sơn 10 phút trước 470 Kim Cương
Ko Cần Biết 10 phút trước 470 Kim Cương