Vòng quay kim cương 25k

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tên Thời Gian Kim Cương
Nguyễn Khoa Nghị 2 phút trước 3000 Kim Cương
The Dinh 4 phút trước 470 Kim Cương
Congdinh Le 5 phút trước 100 Kim Cương
Hoài Nam 6 phút trước 250 Kim Cương
Nguyễn Tuấn 7 phút trước 250 Kim Cương
Hồn Của Đá 9 phút trước 470 Kim Cương
Đại Ca Bi 10 phút trước 50 Kim Cương
Xoạc Xong Phắn 11 phút trước 470 Kim Cương
Nguyễn Hoàng 12 phút trước 250 Kim Cương
Nguyễn Phát 15 phút trước 11.999 Kim Cương