Vòng Quay 10K

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tên Phần thưởng Thời Gian
Tiến Chí Anh Nick Từ 30 Tướng 3 phút trước
Hung Dang RANDOM 10.000 9 phút trước
ChuDinh Khoa Nick Có Skin Đá Quý 10 phút trước
Nguyễn Quốc Hiệp NIck Từ 20 tướng 10 phút trước
Xuân Vượng Nick Có Skin Đá Quý 18 phút trước
Phan Kim Hiển Nick Từ 15 Tướng 23 phút trước
Ngọc Mai Nổ hủ 26 phút trước
Nguyễn Thịnh Nổ hủ 31 phút trước
Thợ Săn Thành Phố Nick Có Skin Đá Quý 31 phút trước
Nhân Mã Nick Từ 15 Tướng 32 phút trước
La Trưởng Nick Từ 30 Tướng 36 phút trước
HN Cẩm RANDOM 10.000 36 phút trước
Itsuka Rito RANDOM 10.000 41 phút trước
Trai Việt Đó Nổ hủ 46 phút trước
Bùi Tuấn Nick Từ 30 Tướng 51 phút trước