Vòng Quay Nick Khủng
Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Tên Phần thưởng Thời Gian
Nguyen Nome 5000 Quân Huy 23 giây trước
Nguyễn Phương 5000 Quân Huy 5 phút trước
Bkrong Kiệt Anh Nick VIP SSS 9 phút trước
Tay Nguyen 500 Quân Huy 11 phút trước
Lân Hoàng 500 Quân Huy 45 phút trước
Lê Ngọc Quang 5000 Quân Huy 1 giờ trước
Gấu's Lỳ's 500 Quân Huy 2 giờ trước
Huy Hoàng Nick VIP SSS 2 giờ trước
Nguyễn Văn Nguyên Nguyên 5000 Quân Huy 2 giờ trước
Gấu Nè Nick Trắng Thông Tin 2 giờ trước
Tâm Tĩnh Nick Trắng Thông Tin 2 giờ trước
Tran Cuong 5000 Quân Huy 2 giờ trước
Trần Hoàng 5999 Quân Huy 3 giờ trước
Ai Biết Skin Tuyệt Sắc 3 giờ trước
Cu Diêm Nick Trắng Thông Tin 3 giờ trước