VÒNG QUAY NĂM MỚI 2021

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tên Thời Gian Phần thưởng
Đỗ Hòa 36 giây trước Chúc mừng năm mới
Xuân Dưongvanxuan 3 phút trước Chúc mừng năm mới
Serey Phai 4 phút trước 1000 Quân Huy
Ack Nhóc 6 phút trước 1000 Quân Huy
Minh Hưng 9 phút trước Nick Trắng TT
Nguyễn Quốc Phú Phú 16 phút trước Nick Trắng TT
Trần Quang Hải 20 phút trước 500 Quân Huy
Tấnn Phát 21 phút trước 500 Quân Huy
Hữu Phất 28 phút trước Chúc mừng năm mới
Cường Sẹo 29 phút trước Chúc mừng năm mới