VÒNG QUAY QUÂN HUY 50K

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tên Thời Gian Phần thưởng
Hoàng Đức 46 giây trước 80 Quân Huy
Gia Hưng 1 phút trước 200 Quân Huy
Nam Tịnh 4 phút trước 100 Quân Huy
Tùng Nguyễn 10 phút trước 200 Quân Huy
Nguyễn Văn Hùng Quân 11 phút trước 1000 Quân Huy
Đời 12 phút trước 1000 Quân Huy
Tien My 16 phút trước 500 Quân Huy
Tĩnh Nhát Gái 17 phút trước 50 Quân Huy
Quân Võ 19 phút trước 80 Quân Huy
Trần Trung 20 phút trước 80 Quân Huy