Vòng quay LQ 20k

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Trong Hũ Vàng Có 135,648,000đ

LỊCH SỬ NỔ HỦ

Số Tiền Thời Gian Tên
22,504,000đ 7 tháng trước Thien Pham
57,472,000đ 8 tháng trước Nguyễn Văn Tú
42,256,000đ 8 tháng trước SonAnh Tran

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tên Thời Gian Kim Cương
Kaido Kai 29 giây trước NIck Từ 20 tướng
Lý Thảo 43 giây trước 1000 Quân Huy
Đặng Thế Đức 2 phút trước Nick Trắng Thông Tin
Nguyễn Tài 2 phút trước 100 Quân Huy
Quy Não Oll 3 phút trước Nick Từ 15 Tướng
Dương Lê 3 phút trước 500 Quân Huy
Phúc Singer 4 phút trước Nick Từ 30 Tướng
Hoàng Phước Trung KiÊn 5 phút trước 1000 Quân Huy
Nhìn Cailon 5 phút trước 80 Quân Huy
Liên Nguyễn 5 phút trước Nick Có Skin Đá Quý