Vòng quay LQ 20k

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Trong Hũ Vàng Có 26,512,000đ

LỊCH SỬ NỔ HỦ

Số Tiền Thời Gian Tên
22,504,000đ 3 tuần trước Thien Pham
57,472,000đ 1 tháng trước Nguyễn Văn Tú
42,256,000đ 1 tháng trước SonAnh Tran

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tên Thời Gian Kim Cương
Hồhoàng Văn 41 giây trước Nick từ 30 tướng
Phùng Bảo 2 phút trước Nick Từ 30 Tướng
Ông Táo 3 phút trước Nick từ 30 tướng
Đặng Hữu Hoàng 3 phút trước RANDOM 10.000
Nguyễn Đức 3 phút trước Nick từ 40 tướng
Hứa Tony 4 phút trước NIck Từ 20 tướng
Đat Hoang 4 phút trước Nick từ 15 tướng
Nguyễn Anh Dũng 4 phút trước Nổ hủ
Xuân Thái 5 phút trước NIck Từ 20 tướng
Nguyễn Duy Anh 5 phút trước Nick từ 30 tướng