#258598 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 49
● Trang Phục: 50
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 49

Skin: 50

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,760,000đ

XEM ACC

CARD 2,200,000đ

MUA NGAY