Tài Khoản #415784 - Bảng ngọc : 0 - Rank K.Cương

#415784 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 145
● Trang Phục: 937
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 145

Skin: 937

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 20,160,000đ

XEM ACC

CARD 25,200,000đ

MUA NGAY