#460917 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 62
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 51

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,260,000đ

XEM ACC

CARD 1,575,000đ

MUA NGAY