#369948 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 43
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 39

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 928,125đ

XEM ACC

937,500đ

CARD 1,031,250đ

MUA NGAY