#347072 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 43
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 920,700đ

XEM ACC

930,000đ

CARD 1,023,000đ

MUA NGAY