#565811 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 44
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 44

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 853,875đ

XEM ACC

862,500đ

CARD 948,750đ

MUA NGAY

#369954 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 35
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 853,875đ

XEM ACC

862,500đ

CARD 948,750đ

MUA NGAY