• 1 Nguyễn Huy
  • 2 Trần Hưng
  • 3 Nguyễn Hoàng
  • 4 Bin Binn
  • 5 Chuon Coca

#140068 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 34
● Trang Phục: 33
● Bảng Ngọc: 88

Tướng: 34

Skin: 33

Ngọc: 88

Giảm giá: 0%

ATM 880,000đ

XEM ACC

CARD 1,100,000đ

MUA NGAY