THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1247671

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1247671
Liên Quân
GIÁ NICK: 6,000,000 VNĐ

ATM 5,400,000đ



Rank Tinh anh

Số Tướng 111

Trang Phục 332

Bậc Ngọc 90