THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1268779

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1268779
Liên Quân
GIÁ NICK: 1,000,000 VNĐ

ATM 900,000đRank K.Rank

Số Tướng 77

Trang Phục 78

Bậc Ngọc 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1268779