THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1268295

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1268295
Liên Quân
GIÁ NICK: 750,000 VNĐ

ATM 675,000đRank K.Rank

Số Tướng 84

Trang Phục 94

Bậc Ngọc 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1268295