THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1268288

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1268288
Liên Quân
GIÁ NICK: 750,000 VNĐ

ATM 675,000đRank K.Rank

Số Tướng 80

Trang Phục 97

Bậc Ngọc 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1268288