THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1268286

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1268286
Liên Quân
GIÁ NICK: 750,000 VNĐ

ATM 675,000đRank K.Rank

Số Tướng 84

Trang Phục 89

Bậc Ngọc 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1268286