THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1268291

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1268291
Liên Quân
GIÁ NICK: 700,000 VNĐ

ATM 630,000đRank K.Rank

Số Tướng 80

Trang Phục 93

Bậc Ngọc 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1268291