THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1260964

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1260964
Liên Quân
GIÁ NICK: 1,250,000 VNĐ

ATM 1,125,000đRank K.Rank

Số Tướng 85

Trang Phục 114

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1260964