• 1 Đàm Cường
  • 2 Hùng Mario
  • 3 Kien Van
  • 4 Hoàng Thuận
  • 5 Cuong Do
  • 1 Thienhuong1502
  • 2 Sơn Ke
  • 3 Phúc Tran Hoang
  • 4 Nguyễn Văn Công
  • 5 Hoàng Tín

Tài khoản #3717 - Bạch Kim V - Khung Kim Cương

mãi yêu !
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #3538

● acc trắng, tướng nhiều
● Rank: Bạch Kim I
● Tướng: 32
● Ngọc: 90
● Skin: 17
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim I
● acc trắng, tướng nhiều
● Tướng: 32
● Ngọc: 90
● Skin: 17

420.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #3494

● acc trắng, tướng nhiều, ngọc víp
● Rank: Bạch Kim I
● Tướng: 33
● Ngọc: 90
● Skin: 20
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim I
● acc trắng, tướng nhiều, ngọc víp
● Tướng: 33
● Ngọc: 90
● Skin: 20

420.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #3477

● acc trắng, tướng nhiều, ngọc víp
● Rank: Chưa Rank
● Tướng: 33
● Ngọc: 90
● Skin: 20
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● acc trắng, tướng nhiều, ngọc víp
● Tướng: 33
● Ngọc: 90
● Skin: 20

420.000đ

MUA NGAY